Voorwaarden

NEDERLANDSE EXPEDITIEVOORWAARDEN 1 mei 2018 zoals gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam onder nummer 23/2018 en bij de rechtbank te Rotterdam onder nummer 16/2018.

NEDERLANDSE OPSLAGVOORWAARDEN gedeponeerd door de FENEX, Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek, ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 15 november 1995.

VOORWAARDEN VOOR LOGISTIEKE ACTIVITEITEN gedeponeerd door de FENEX, Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek, ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 15 november 1995.

LOGISTIEKE SERVICES VOORWAARDEN (LSV) Gedeponeerd door Fenex (de Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek) en TLN (Transport en Logistiek Nederland), ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 2 april 2014 onder nummer 28/2014.

https://www.fenex.nl/voorwaarden/